Hipospadias Cerrahisinde Başarıyı Etkileyen Faktörler ve Komplikasyonların Önlenmesi

Tamer Seyhan, Çoşkun Şahin

Özet


Hipospadias tedavisinde birçok cerrahi yöntemin tanımlandığı doğumsal anomalilerden biridir. Cerrahinin başarısı uygulanan teknik, olgu yaşı, hipospadiasın derecesi ve cerrahın deneyimi ile ilgilidir. Mart 1996 ve Nisan 2001 tarihleri arasında 130 hipospadiaslı olgu aynı cerrahi ekip tarafından opere edildi. Olguların yaşları 2 ile 27 (Ortalama 19) arasında idi. 112 olgu erişkin yaş grubunda iken sadece 18 olgu pediatrik yaş grubunda idi. Pediatrik gruptaki hastalarda görülen komplikasyonlar; fistül (%11), meatal darlık (%5.5), megaüretra (%5.5) şeklindeydi. Erişkin grupta görülen komplikasyonlar; fistül (%25) meatal darlık (%6.25), kısmı flep nekrozu (%0.8) olarak izlendi. Makalenin amacı; cerrahi deneyimlerimiz sonrası başarıyı etkileyen faktörler ve komplikasyonların önlenmesine yönelik tedbirleri vurgulamaktır.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.