Elin Birinci Web Aralığı Kontraktürlerinin Rhomboid Flep Kullanılarak Serbestleştirilmesi

Nebil Bozdoğan, Nilgün Markal Ertaş, Özlem Gündeşlioğlu, Selim Çelebioğlu

Özet


Rhomboid flep geniş subkutan pedikülü sayesinde flep beslenmesini tehlikeye sokmaksızın, birinci web aralığına yeterli deri dokusunu sağlar ve web aralığı açısını arttırır. Bu makalede, elin birinci web aralığı kontraktürlerinin rhomboid flep kullanılarak serbestleştirilmesi sunulmuştur. 11 hasta bu teknik kullanılarak ameliyat edilmiş olup, hastalar en uzun 6 ay süreyle takip edilmiştir. Yeterli uzama etkisinin sağlanamadığı 11 hastanın 4'ünde flebin her iki ucuna birer adet Z-Plasti eklenerek teknik geliştirlmiştir.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.