Hiperglisemik Vasatın Keratinosit Proliferasyonu ve Apoptoz Üzerine Etkisi

Mustafa Şengezer, Mustafa Deveci, Yalçın Bayram

Özet


Diabetik hastalarda karşılaşılan en önemli sorunlardan biri yara iyileşmesinin gecikmesidir.Bunun en önemli nedenlerinden birinin artan oksidatif sitres olduğu düşünülmektedir. Yüksek glukoz seviyelerinin oksidatif stres mekanizmaları yoluyla keratinositlerdeki programlanmış hücre ölümünü (apoptosis) indüklediği ve böylece yara iyileşmesinin başarılmasında keratinositlerin üstlenmiş olduğu düzenleyici rolü bozarak yara iyileşmesini geciktirdiği hipotezi bu konudaki çalışmaların odak noktası haline gelmiştir. Bu amaçla sağlıklı yetişkin kadınlarda uygulanan meme küçültme ameliyatlarından elde edilen deri temel epidermal hücre olan keratinosit kültürünün elde edilmesinde kullanıldı. Bir gecelik tripsinizasyon işleminden sonra elde edilen hücre süspansiyonu ilaveleri eklenen MCDB 153 kültür vasatı içine ekildi. Kültür vasatlarındaki glukoz seviyeleri 5,5mM (normal), 20mM, 35mM ve 50mM olacak şekilde 4 grup halinde hazırlanarak ekimler yapıldı. Kültür vasatları her iki günde bir değiştirildi. Üç farklı zaman noktasında apoptotik hücrelerin yüzdesi FragE1 (Oncogene, Cambridge;MA) kit ile, prolifere olan hücrelerin yüzdesi BrdU kullanılarak belirlendi. Boyanan ve hazırlanan kültür kapları inverted mikroskop altında rastgele seçilen 3 alan taranarak incelendi. Boyanan hücrelerin yüzdesi olarak ifade edilen veriler ANOVA kullanılarak analiz edildi. Sonuç olarak vasatlardaki glukoz düzeyinin artması artan oranda keratinosit apopitosisi ile azalan sayıda proliferasyon ile korelasyon göstermekteydi. Bu bulgular diyabetik hastalardaki gecikmiş yara iyileşmesini fizyopatolojisinin açıklanmasına ve kronik yaralardaki tedavi yaklaşımlarının yeniden gözden geçirilmesine katkıda bulunmaktadır.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.