Dupuytren Hastalığı ve Deri Kısalığının Uzatılmasında V-Y İlerletilmesi Tekniği

Yalçın Kaya, Sabri Acartürk, Bülent Afat

Özet


Dupuytren Hastalığı palmar aponevrozun fibröz dejenerasyonu ile karakterizedir. Avrupa ırklarında sık, ülkemizde nadir görülmektedir. Hastalığın Çukurova Bölgesinde görülme sıklığı da azdır. Ç.Ü. Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi polikliniğine son 4 yıl içinde müracaat eden ve diğer polikliniklerden gönderilen 10.474 olgudan 16'sında Dupuytren hastalığı teşhis edilmiştir. Hastaların dördünde sadece nodül mevcut olup kontraktür yoktu. Diğer 12 olguda muhtelif devrelerde kontraktürler bulunduğundan ameliyat endikasyonu konuldu. Longitudinal yönde triangüler flepler ile ameliyatedildiler. Flepler V-Y ilerletilmesi ile dikildi. V-Y ilerletilmesi ile dikilen fleplerde daha iyi bir parmak düzgünlüğü elde edildi.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.