"COUP DE SABRE" (KILIÇ DARBESİ) Deformitesi Ve Cerrahi Tedavisi

Cengiz Açıkel, Bülent Kale, Bahattin Çeliköz

Özet


Lokalize sklerodermanın bir alt grubu olan lineer sklerodermanın frontal veya frontoparyetal yerleşimli olan formu 'Coup de sabre' (Kılıç darbesi) deformitesi olarak isimlendirilir.Alopesi, deride atrofi ve oluklaşma ile karakterize deformitenin cerrahi tedavisi deformitenin derecesine göre değişir. Bu yazıda eksizyon ve primer sütür yöntemi ile tedavi edilen bir bir olgu sunulmuş ve diğer cerrahi tedavi alternatifleri literatür bilgileri ışığında irdelenmiştir.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.