Auricular Kondroid Syringoma

Ahmet Yılmaz Terzioğlu, Gürcan Aslan, Bülent Çığşar

Özet


Kondroid syringoma, sıklıkla baş boyun bölgesini tutan,patogenezi ve etiolojisi bilinmeyen, seyrek görülen,intradermal veya subkutanöz yerleşimli bir tümördür.Çoğunlukla asemptomatik, yavaş büyüyen kitleler olarak karşımıza çıkarlar.Klinik olarak kutanöz maligniteleri taklit edebilmektedirler.Baş boyun bölgesindeki kutanöz lezyonların ayrıca tanısında cerrahların seyrek görülen bir lezyon olan kondroid syringomayı da göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.Bu yazıda sağ auriculada büyük bir sebase kisti taklit eden kondroid syringomalı bir olgu sunulmuş, tedavi ve tanı yöntemleri ve literatür bilgileri gözden geçirilmiştir.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.