Üst ve Alt Çenenin Solid ve Kistik Kitleleri

Nilgün Markal Ertaş, Dilek Bağdatlı, Özlem Gündeşlioğlu, Sebat Karamürsel, Hıfzı Velidedeoğlu, Selim Çelebioğlu

Özet


Bu yazıda SSK Ankara Eğitim Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği'nde 1980-2001 yılları arasında üst ve alt çenede kitle tanısı alarak tedavi görmüş toplam 403 hasta yaş, cinsiyet, kitle yerleşimi, radyolojik inceleme, histopatolojik tanı ve tedavisi seçenekleri açısından retrospektif olarak incelenerek sunulmuştur.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.