Elin Periferik Sinir Yaralanmaları

Erdem Yormuk

Özet


Çoğunlukla akut el yaralanmaları siniri de kapsar. Bu durumda, cerrahın primer, geciktirilmiş primer ya da sinir greftinin mi daha seçkin yöntem olacağına karar vermesi gerekir. Sinir defekti olmaksızın temiz kesilerde, uçların epinöral sütürlerle birleştirilmesi optimal çözüm olarak kabul edilebilir. Daha ağır lezyonların onarımında, geciktirilmiş primer yöntem kullanılabilir., eğer sinir defekti varsa greft yöntemi uygulanmalıdır. Erken sekonder onarım ilk üç hafta içinde ya da lokal koşullara bağlı olarak daha sonra uygulanmalıdır. Endikasyon varsa sıkn skar dokuları çıkartılır ve maksimal yumuşak doku ortamı sağlanır. Güdükler ortaya konup hazırlandıktan sonra, cerrah direkt sütür mü yoksa sinir greftimi koyacağına karar vermelidir.. Minimal sebestleştirme ve belirgin fleksiyona rağmen sinir uçları kolaylıkla birleştirilemiyorsa sinir grefti kullanılması zorunludur. Dikiş hattında gerginlikten kaçınmak kesik sinir uçlarındaki rejenerasyonu etkileyen önemli faktör olarak görülmektedir. Gerginlikten kaçınma sadece erken iyileşme döneminde değil, aynı zamanda akson rejenerasyonu bozan skar formasyonu bakımından da önemlidir. Gerginlik olmaksızın aksonal uzantıların greftteki iki anastamoz hattını geçmesi, gerginlik olan tek sütür hattını geçmesinden daha kolaydır. Motor iyileşmenin kalitesi altı ay sonra azalır. Geç sekonder onarım ya da primer operasyona bağlı yetersizlik için uygulanacak reoperasyon bu limit içerisinde yapılmalıdır. Bu yazıda, 12 periferik sinir kesisi onarımı ve geç postoperatif sonuçlar sunulmuştur.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.