Fasyotomi Yaralarının Kapatılmasında Yeni Bir Teknik

Erdem Tezel, Tamer Yavaş, Ayhan Numanoğlu

Özet


Kompartman sendromu sebebi ile açılan fasyotomi yaralarının primer kapatılması amacı ile birçok teknik ve aletler tanımlanmıştır. Daha önce tanımlanmış olan bu yöntemlerde, cilt kenarlarını birbirlerine yaklaştırmak amacı ile karşılıklı çekme kuvvetlerinin uygulanması temel prensip olup; tümünde kompartman içi basınç artışı kaçınılmazdır. Tanımladığımız bu yeni yöntemde , ekstremite yara kenarlarından geçirilen steinman telleri ile asılmakta ve tedavi süresince kompartman içi basıncı artmamaktadır. Tedavi sonunda gecikmiş (delayed) primer kapanma sağlanmaktadır. Marmara depremi sonrasında kliniğimizde tedavi olan ve fasyotomi açılan hastaların 8'inde, tanımladığımız tedaviyi uyguladık. Tedavi sonunda 7 hastada primer kapanma elde edilirken 1 hastada 5x3cm lik deri grefti ihtiyacı oldu.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.