Geniş Karın Ön Duvarı Defektinde Anterolateral Uyluk Serbest Flebi İle Rekonstrüksiyon: Bir Olgu Sunumu

Ferit Demirkan, Tahsin Çolak, Şakir Ünal, Emrah Arslan, Süha Aydın

Özet


Abdomen ön duvarındaki tam tabaka doku defektlerinin onarımında lokal flepler ve mesh takviyeler genellikle yeterli olmakla beraber, defektin geniş olduğu, epigastriuma uzandığı ya da çevre dokuların hasarlı olduğu durumlarda serbest fleplerle onarım gerekebilir. Bu olgu sunumunda ateşli silah yaralanması nedeniyle karın ön duvarında tam tabak doku defekti gelişen bir hastada, serbest anterolateral uyluk mykütan flebi ve tensör fasya lata ile yapılan rekonstrüksiyon sunulmuştur. 25 yaşındaki erkek hasta bize refere edilmesinden altı hafta önce karnının sağ tarafından saçma ile yaralanmıştır. Yaralanmanın geniş olması, saçma tanelerinin tamamen çıkarılmaması, daha önce 4 kez opere edilmiş olması ve defekt bölgesinde enfeksiyon gelişmesi nedeni ile bu hastada serbest flep uygulaması diğer yöntemlere tercih edildi. Postoperatif dönemde herhangi bir komplikasyon gelişmeyen hastada elde edilen fonksiyonel sonuçlar tatmin edici oldu.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.