Edinsel Nostril Darlığının Kıkırdak Rezeksiyonu ve Multiple Z-Plastiler İle Açılması: Olgu Sunumu

Ahmet Aytekin, Aydan Ay, Oygar Aytekin

Özet


Vestibüler giriş darlıkları, çoğunlukla edinsel gelişmiş olgulardır. Nadir görülürler. Olgumuz çiçek hastalığı sekeli olarak gelişmiş olup belkide Türkiye'deki son olgudur. Olguda, 1,5 yaşında geçirilmiş çiçek hastalığına bağlı olarak gelişmiş nostril darlığı mevcut olup, kıkırdak ve cilt örtüsüne yönelik işlemler yapılmıştır. Kıkırdak rezeksiyonları ve multiple Z-Plastiler ile darlık giderilmiştir. Olguda erken ve geç dönemde kozmetik ve işlevsel olarak iyi sonuç elde edilmiştir.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.