Ciddi Bir suçiçeği Komplikasyonu: Nekrotizan Fasiit: Olgu Sunumu

Sadık Şentürk, Zekeriya Tosun, Adem Özkan, Zeynep Karaçor, Nedim Savacı

Özet


Suçiçeği varicella zoster virüsünün neden olduğu ve genellikle çocukluk çağında görülen viral, döküntülü bir hastalıktır. Çocuklarda su çiçeğinin en önemli ve yaygın komplikasyonu piyojenik bakterilerin (A Grubu hemolotik streptokok) sebep olduğu nekrotizan fasiittir. Kliniğimize su çiçeği komplikasyonu nedeniyle başvuran 3 yaşındaki kız hastada alt abdominal bölgede yaklaşık 13x20 cm büyüklüğünde cilt ve cilt altı dokuları içeren nekroz mevcuttu. Ayrıca vücudun değişik bölgelerinde de küçük (2-3 cm çapında) ve lokalize cilt altı nekrozları tespit edildi. Debritman, yara bakımı ve antibiyotik tedavisinden sonra cilt doku defekti abdominal ilerletme filebi ile kapatıldı. Çocukluk çağında görülen cilt nekrozlarının oldukça nadir rastlanan bir sebebi olduğundan sunulmuştur.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.