Arter Saplı Groin Fleplerin El ve Bilek Defektlerinde Kullanımı

Cemal Aytemiz, Yücel Öztan

Özet


Üst ekstremitelerin ve ellerin büyük ve önemli travmalarla karşı karşıya kalması,bu organların deri ve yumuşak dokularının yaralanmalarına yol açar. Bu nedenle birçok yaralanmalarda yaranın kapatılması ve tamiri serbest deri greftlerinin kullanılmasını gerektirir. Eğer yaralanma sonucu, damar, sinir, kiriş, kemik gibi kasımlar açıkta kalmışsa ya da komplike rekonstrüktif işlemler yapılacaksa, serbest doku aktarımları veya pediküllü fleplerin transferi yapılır. Bu yöre onarımlarında serbest flepler çok avantajlı görülürler.Örneğin serbest kasık flebi, dorsasil pedis flebi ve latissimus dorsi flepleri gibi, fakat bu serbest fleplerinde bazı önemli zorlukları vardır. Özellikle teknik gereçler ve eğitilmiş personeli gerektirir. Vasküler saplı kasık flepleri bazı el defektlerinin onarımında elin kolayca kasık bölgesine taşınması açısından seçkin bir yöntemdir. Defekt onarım ve rekonstrüksiyonları bu yöntemle kolayca onarılabilir ve ameliyat için harcanan zaman son derece kısalır.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.