Fibula osteokütan serbest flebi ile 13 olgudaki deneyimlerimiz

Sebat Karamürsel, Nilgün Markal Ertaş, Selim Çelebioğlu

Özet


Fibula yeterli uzunluğu, mukavemet gücü ve minimal donör saha morbiditesi nedeniyle vücutta kemik rekonstrüksiyonu gereken yerlerde oldukça uygun bir seçenektir.Deri adasının ikiye bölünebilmesi aynı zamanda kemiğin de birden fazla osteotomi ile parçalara ayrılması sayesinde kompozit defektlerin onarımı gerçekleştirilebilmektedir.Kliniğimizde Eylül 2000-Mayıs 2002 tarihleri arasında 13 olguda fibula osteokütan flebi ile rekonstrüksiyon gerçekleştirildi.Bunlardan 8 olguda cilt adası tek parça olacak şekilde mandibular rekonstrüksiyon, 3 olguda deri adası ve kemik ikiye bölünerek ağız içi, sert damak,yanak ve maksilla ile birlikte mandibula rekonstrüksiyonu 1 olguda kranium ve birlikte skalp defekti rekonstrüksiyonu; aynı olguda deri adası ile birlikte 2 ve 3. parmak metakarp rekontrüksiyonu;1 olguda ise penis rekonstrüksiyonu gerçekleştirildi.Bir mandibular rekonstrüksiyon olgusunda intraoperatif olarak deri adasının beslenmediği görülerek cilt diskarde edilip fibulanın üzeri sternokleidomastoid kas flebi ile örtüldü.Başka bir komplikasyon ile karşılaşılmadı.Fibula osteokütan flebi avantajlarına karşılık diseksiyonunun zor olması ve deri adasının güvenilirliğinin az olması gibi dezavantajları da beraberinde taşımaktadır.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.