Damak Onarımlarında Bukkal Mukoza Fleplerinin Yeri

Erdem Tezel

Özet


Oldukça esnek yapıya sahip olan bukkal mukoza flepleri çeşitli şekil ve büyüklükteki damak defektlerini kolaylıkla kapatabilmektedir.Ayrıca damak defektlerinde hemen komşuluğunda bulunan bukkal mukoza geniş bir donör alan oluşturmaktadır.Rekonstrüksiyonda prensibin en çok benzeyen dokunun aktarılması olduğu da gözönüne alınırsa,günümüze dek tanımlanan bukkal mukoza flep alternatiflerinin çeşitliliğini açıklamak mümkün olur.Bu makalede damak yarığı,damak fistülü, travma veya tümör rezseksiyonları sonrasında oluşan damak defektlerinde kullanılan bukkal mukoza seçenekleri özetlenmiştir.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.