Geniş Damak Fistülü Onarımında Nazolabial Fleplerle Klinik Deneyimlerimiz.

Serhat Özbek, Selçuk Akın, Mesut Özcan

Özet


Yarık damak onarımında,diğerlerinden üstün olduğu savunulan birçok teknik tavsiye edilmiş olmasına rağmen, damak fistülü halen önlenemeyen bir komplikasyondur.Damak fistülü etiyolojisinde,yarık damak onarımı komplikasyonlarına ek olarak, travma, kanser veye cerrahi ablasyonlar gibi birçok diğer faktörler yer alır.Büyük fistüller konuşmayı değiştirip, sıvıların ağız boşluğundan burun boşluğuna kaçışına neden olurken,küçük fistüller konuşmayı etkilemeyebilir ve sıvıların ağız boşluğundan burun boşluğuna kaçmasına neden olmayabilir.Daha önceki cerrahi girişimlere bağlı skarlar nedeniyle,damak fistülü onarımında lokal dokuların kullanılması çoğu zaman problem yaratır.Bu nedenle diğer birçok alternatif çözümler bildirilmiştir. Bunlar arsında bulunan nazolabial flep, geniş damak fistülleri için güvenilir ve kullanışlı bir çözümdür. BU makalede, nazolabial flebin, değişik etiyolojik faktörlere bağlı ortaya çıkmış geniş damak fistüllerinin onarımında kullanımıyla ilgili klinik deneyimlerimiz sunulmaktadır.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.