El parmaklarında Yanığa Bağlı Gelişen Kronik Fleksiyon Kontraktürlerinin Üçlü Laterodıgıtal Fleplerle Tedavisi

Cengiz Açıkel, Ersin Ülkür, İsmail Bayram, Bahattin Çeliköz

Özet


Bu klinik çalışmada, el parmağının fleksör yüzünde yanığa bağlı gelişen kronik fleksiyon kontraktürünün üç değişik seviyeden yapılan transvers insizyonlarla açılması ve oluşan cilt defektlerinin üç adet laterodigital fleple kapatılmasından oluşan bir cerrahi yöntem tanımlanmaktadır. Bir parmaktaki her falanksın bir yan yüzünde proksimal tabanlı bir fasyokütan flep planlandı.Proksimal ve distal flepler parmağın aynı tarafından,orta falankstaki flep ise parmağın karşı tarafından kaldırıldı ve flep donör alanları primer kapatıldı. Bu yöntemle yaşları 20-22 arasında değişen 5 erkek hasta (7 el, 10 parmak) tedavi edildi. Ortalama takip süresi 6 ay idi. İki flepte distal flep nekrozu gelişti. Parmakların proksimal ve distal interfalengeal eklemlerindeki ekstansiyon kaybı sırası ile 45 ve 15 derece düzeltilirken, tedavi edilen parmaklarda kontraktür nüksü veya flep donör alanlarında belirgin skar izlenmedi. El parmaklarının distal ve proksimal eklemlerini tutan hafif ve orta derecedeki kronik fleksiyon kontraktürlerinin cerrahi tedavisinde tanımlanan yöntemin etkin olarak kullanılabileceği sonucuna vardık.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.