Lenfatik Malformasyonlar ve Tedavileri

Aper Sarı, Reha Yavuzer, Yavuz Başterzi, Suhan Ayhan, Osman Latifoğlu

Özet


Damarsal anomalilerin sınıflandırılmalarında süregelen karışıklık, 1989 yılında yapılan yeni sınıflandırma ile plastik ve rekonstrüktif cerrahi literatüründe büyük ölçüde giderilmiş olsa da, lenfatik malforasyonlar halen pek çok değişik histopatolojik tanılar ile klinisyenlerin karşısına çıkabilmektedirler.Bu çalışmada son yedi yıl içerisinde kliniğimize başvuran lenf damarı anomalileri retrospektif olarak incelenerek almış oldukları histopatolojik tanılar lezyonların klinik ve monfolojik özellikleri ile birlikte değerlendirilmiştir.Ayrıca değişik klinik özellikler ile karşımıza çıkan bu malformasyonların uygun takip ve tedavi şekilleri de avantaj ve dezavantajları ile birlikte tartışılmıştır.Lenfatik malformasyonları tedavisinde öncellikli yöntem olarak kabul gören cerrahi eksizyonun hangi genişlikte yapılacağı da tartışmalıdır. Kliniğimizde, limitli ve yüzeyel eksizyonlar yerine, bu lezyonların çevre anotomik

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.