Dudak Kanseri Tedavisinde Cerrahi Yöntemlerin Karşılaştırılması

İbrahim Yıldırım, Akdoğan Erözbek, Muzaffer Altıntaş, Sıdıka Kurul

Özet


Kliniğimizde son iki yıldan bu yana, dudağın 1/3'ünü aşan defektleri kapamada değişik cerrahi yöntemler kullanmaktayız. Kanserli alanın eksizyonundan sonra ortaya çıkmış subtotal dudak defektli 18 olgunun 3'üne "Step", 14'üne "Karapandzic" yöntemi ile rekonstrüksiyon ypıldı. Total dudak kaybı olan 7 olguda rekonstrüksiyon, "Bilateral nazolabiyal flep" yöntemi ile gerçekleştirildi. Yazıda endikasyon, yöntem ve alınan sonuçlar tartışıldı.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.