Fizik Stres ve Transdermal Östrojen Uygulamasının Tavşan kulak Kartilajında Oluşturdığu Makroskopik ve Mikroskopik Değişiklikler

Safvet Örs, Galip K. Günay, Birkan Yakan

Özet


Bu çalışmada genç ve erişkin tavşanlarda tek başına ve topikal östrojenle uygulanan fizik stresin kartilajda oluşturduğu değişiklikler mikroskopik ve makroskopik olarak araştırıldı.Yeni Zelanda tipi 16 adet altı aylık erkek tavşanlardan erişkin, 16 adet beş haftalık tavşanlardan genç grup oluşturuldu.Gruplar 1A, 1B ve 2B grubu olarak eşit altı gruplara ayrıldı.Her grupta rasgele bir kulak içe doğru katlanıp tespit edildi. A grubundaki kıvrık kulaklara transdermal östrojen yapıştırıldı. B gruplarında bir kulağa yalnız fizik stres uygulandı.Her grupta karşı kulaklar serbest bırakıldı.Transdermal östrojenler dört günde bir değiştirildi.Östrojen uygulanmadan önce ve uygulama sırasında kanlar alınıp östradiol tayinleri için saklandı.Altı hafta sonunda kulaklarda tespitler açılıp beş gün süreyle kıvrık kalma açıları takip edilerek kıvrım hattı kulak örnekleri alındı.Erişkin tavşanlarda fizik stres ve topikal östrojenin kartilaj kalınlığı ve kartilajın plastisite özelliğini sadece, fizik strese göre daha fazla artırdığı, hücre sayısında fark oluşturmadığı bulundu.Genç tavşan kulak kartilajında fizik stres ve östrojenin, hücre sayısını ve plastisite özelliğini fizik strese göre daha fazla artırdığı tespit edildi.Sadece fizik stres,kartilaj kalınlığını ve hücre sayısını hem genç hem de erişkin tavşan kulağında artırmıştı, plastisitede fark yoktu.Transdermal östrojenle fizik stres kombinasyonu,tavşan kulaklarında plastisite, kalınlık ve hücre sayısındaki artış yönünden etkiliydi.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.