İliak Flep ile Mandibula Rekonstrüksiyonu

Mustafa Akyürek, Tunç Şafak, Abdullah Keçik

Özet


Osteokutan iliak flep oromandibular rekonstrüksiyon için en uygun seçeneklerden birisidir.Vaskülarize bir kemik segmenti ile birlikte güvenilir bir deri adasının taşınmasına olanak vermesi nedeni ile özellikle ağız içi döşemesinin rekonstrüksiyonunu gerektiren olgularda yaygın olarak kullanılmaktadır.Bununla birlikte deri adasının kanlanmasını sağlamak üzere zorunlu bir kas kitlesinin flebe dahil edilmesi flebin yerleştirilmesinde zorluklar yaratabilmekte ve istenilenden daha büyük bir kitle oluşturabilmektedir.Bu dezavantajlarından kaçınmak üzere konvansiyonel flebin çeşitli modifikasyonları tanımlanmıştır.Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı 'nda 1994-2002 yılları arasında toplam 50 olguda iliak flep ile mandibula rekonstrüksiyonu veya oromandibuler rekonstrüksiyon gerçekleştirildi.Flep canlılığı 40 olguda sağlandı (başarı oranı: % 80). Postoperatif değerlendirmede iliak flep ile fonksiyonel ve estetik olarak iyi sonuçların elde edildiği kanısına varıldı. Bu yazıda iliak flebin vasküler anatomisi, diseksiyon teknikleri, avantajları, dezavantajları, ve alternatif flep diseksiyon teknikleri sunulmaktadır.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.