Fleksör Tendon Yaralanmalarının Rehabilitasyonunda Ultrason Uygulamasının Yeri

Lale Altan, Ümit Bingöl, Serhat Özbek, Merih Yurtkuran

Özet


Fleksör tendon yaralanmalarının onarım sonrası rehabilitasyonunda ultrason (US) uygulamasının etkinliğini araştırmak amacıyla kontrollü klinik çalışma yapıldı.20 hastaya ait 35 fleksör tendon onarım sonrası üçüncü haftada rastgele iki gruba ayrıldı.Postoperatif üçüncü haftanın sonunda birinci gruba (10 hastada 18 parmak) 'ultrason ve egzersiz', ikinci gruba 'sadece egzersiz uygulaması başlandı ve üç hafta sürdürüldü.Hastalar total aktif hareket (TAH) ve parmakucu- distal palmar çizgi mesafesi (PU-DPÇ) parametreleri ile değerlendirildi. Sonuçlar ki-kare ve t-testi ile analiz edildi.Her iki grupta tedavi sonrasında tedavi öncesine göre istatistiksel olarak anlamlı düzelmeler saptandı.İki grubun tedavi sonrası ölçümleri birbiriyle kıyaslandığında ise TAH ve PU-DPÇ uzaklığında birinci grupta diğer gruptan istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha fazla düzelme saptandı.Ultrasonun yara iyileşmesinin, dolayısıyla tendon iyileşmesinin çeşitli fazlarınında yararlı etkileri olduğu deneysel çalışmalarda kanıtlanmış olmasına rağmen çalışmamız bildiğimiz kadarıyla bu konudaki ilk kontrollü klinik çalışmadır.Çalışmamızın sonuçları ışığında, ultrasonun fleksör tendon yaralanmalarının onarım sonrası rehabilitasyonunda tedaviye yardımcı bir yöntem olarak kullanılabileceğini ileri sürebiliriz.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.