İnsan Isırıkları

A.Aydan Köse, Yakup Karabağlı, A.Emre Koçman, Mehmet Turgut, Cengiz Çetin

Özet


İnsan ısırığı ile başvuran yedi olgu değerlendirildi.Altı olguda ısırık yaralanması yüze ait yapılarda ( burun, kulak, yanak) iken, bir olguda peniste idi. Üç olguda primer onarım gerçekleştirildi.Kalan dört olgu sekonder rekontrüktif girişimler ile tedavi edildi.Erken ve geç tedavi uygulanan hastaların hiçbirinde enfeksiyon gözlenmedi.Yüz ve genital yörenin iyi vaskülarize sahalar olmasının, hem yara iyileşmesi hem de antibiyoterapinin etkinliği açısından olumlu katkıda bulunduğu düşünüldü.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.