Fasiyal Paralizide Gözkapağına Altın İmplant Uygulaması.

Eksal Kargı, Mübin Hoşnuter, Orhan Babuçcu, Şebnem Kargı, Berfu Babucçu

Özet


Fasiyal paralizili hastalarda gelişen lagoftalmusun tedavisinde amaç hem gözün fonksiyonlarını korumak, hem de kozmetik açıdan kabul edilebilir bir görünüm sağlamaktır.Lagoftalmus sonucu korneanın açıkta kalmasına bağlı olarak korneal abrazyondan korneal ülserasyon, hatta perforasyona kadar varan ekspojur keratit gelişebilir. Lagoftalmus tedavisinde tarsorafi, kantoplasti, temporal kas transpozisyonuun yanı sıra göz kapağında ağırlık oluşturmak amaçlı silikon strip, mıknatıs gibi prostetik materyaller uygulanmıştır.Fasiyal paralizili hastalarda bu göz komplikasyonlarını engellemek için, göz kapağına altın implant yerleştirme operasyonu gerçekleştirdik. Kliniğimizde 9 fasiyal paralizili hastanın keratit skorlamaları yapılarak, kullanılacak altın implantın ağırlığını saptamak için ağırlık testi yapıldı.24 ayar,0,8-1,5 gram altın implantlar göz kapağına supratarsal insizyondan, tarsa suture edilerek yerleştirildi.Hastalar 6-18 ay süresince takip edildi. 7 hastada tam kapanma, 1 hastada yetersiz kapanma ve 1 hastada da implant ekspozisyonu oldu.Fasiyal paralizide lagoftalmus tedavisi için altın implant yöntemi,kolay uygulanabilir olması, hasta uyumunun yüksek ve sonuçların fonksiyonel ve kozmetik açıdan kabul edilebilir olması nedeniyle kliniğimizde uygulanmaktadır.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.