Ezilme (CRUSH) Sendromunda Serum Kreatinin Kinaz,Serum Myoglobin ve İdrar Myoglobin Düzeylerinin Ezilen Ekstremite sayısı ile ilişkisi

Haluk Duman, Yalçın Külahçı, Mustafa Nişancı, Mehmet Bozkurt, Yalçın Bayram, Muhittin Serdar, Ayhan Özcan, Mustafa Şengezer

Özet


Ezilme yaralanmasına maruz kalmış,ezilme sendromu gelişme riski olan hastanın yaralı ekstremitesinin tedavisi halen cerrahlar için büyük bir problemdir. Bu nedenle, sistemik etkiler ile harabiyetin derecesi arasındaki ilişkiyi ortaya koyabilecek objektif parametreler bu ikilemde cerraha yardımcı olacaktır.Gölcük depreminde Gülhane Askeri Tıp AQkademisi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi kliniğinde ezilme yaralanması olan 35 olgu takip edildi.Uzun süre ezilme yaralanmasına maruz kalan, ekstremitesinde şişlik ya da nörolojik bozukluklar meydana gelen, myoglobinürisi olan ve takip eden dönemlerde akut böbrek yetmezliği gelişen 19 hasta, ezilme sendromu gelişen hastalar olarak tanımlandı. Hastalar klinik takibe alındıktan sonra fizik muayeneleri yapıldı ve serum kreatinin kinaz (CK), serum myoglobin ve idrar myoglobin verileri kaydedildi. Mann-Whitney U testine göre 1-3 (r=0.006,p=0.004) ve 2-3 (r=0.004, p=0.002) ekstremitesi yaralananların serum pik CK düzeyleri arasında, 1-3 (r=0.017 , p=0.017) ve 1-2 (r=0.051, p=0.048) ekstremitesi yaralananların serum pik myoglobin düzeyleri arasında, 1-3 (r=0.010, p=0.009) ve 2-3 (r=0.022, p=0.022) ekstremitesi yaralananların idrar pik myoglobin değerleri arasında anlamlı ilişki bulundu.Elde edilen sonuçlar, ezilme sendromunun ciddiyetinin, ezilen ekstremite sayısı ile doğru orantılı olduğunu ve serum pik CK, serum pik myoglobin ve idrar pik myoglobin değerlerininaltta yatan kas hasarının bir göstergesi olabileceğini göstermektedir.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.