Dermatofibrosarkoma Protüberans : Vaka Takdimi

Eksal Kargı, Asuman Tuncel, Orgun Deren, Sezer Kulaçoğlu, Bülent Erdoğan

Özet


Dermatofibrosarkoma protüberans deriden köken alan, genellikle yavaş büyüyen, deri altı dokusuna ve çevreye infiltrasyon yapan, uzak metastazı yok denecek kadar az olan, inkomplet eksizyondan sonra lokal rekürrens eğilimi gösteren bir neoplazımdır. Kliniğimizde dermatosarkom protüberansı olan ve geniş eksizyonla tedavi edilip nüks etmeyen üç olgu sunuldu.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.