Serbest Doku Aktarımlarında Oküler Loupe Kullanımının Etkinliği

Ahmet Yılmaz Küçükçelebi, Nilgün M. Ertaş, Asım Aydın, O.Koray Çoşkunfırat, Özlem Gündeşlioğlu, Selim Çelebioğlu

Özet


Ameliyat mikroskobu ve oküler loupelar çapı 3mm. Veya daha küçük olan damarların cerrahi girişimlerinde yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Geleneksel olarak ameliyat mikroskobu oküler loupelarla kıyaslandığında daha üstün olduğu kabul edilmektedir. Bunun sebebi mikroskobun daha net ve büyük büyütme alanı sağlayarak başarı oranını artırmasıdır. Son yıllarda oküler loupe teknolojisindeki yaşanan gelişmeler bunlarda daha kaliteli, net ve büyük büyütme sağlayarak, cerrahları bu araçları klinikte daha yaygın olarak kullanmaya cesaretlendirmiştir.Bu yazıda sadece 3.5X büyütmeli oküler loupe kullanılarak serbest doku aktarımı uygulanmış 37 olgu sunulmuştur. Olguların sadece 3' ünde venöz yetmezlik sebebi ile total flep kaybı olup başarı oranı %91.9'dur.Mikroccerrahi anastomoz için sadece oküler loupe kullanılarak elde edilen bu başarı, mikroskop kullanılarak sağlanan başarı oranından daha düşük değildir.Oküler loupeların cerrahi mikroskop ile kıyaslandığında kullanımın daha pıratik zaman kazandırıcı ve maliyetinin daha düşük olduğu gözlenmiştir.Ancak taşıdığı tüm bu avantajlara rağmen anastomozların sadece oküler loupe kullanılarak gerçekleştirilmesi belirli bir tecrübeye sahip cerrahlar tarafından yapılmalıdır.Mikro cerrahi eğitiminin mikroskop ile alınması gerektiğini ve yeterli tecrübe edinildikten sonra oküler loupe ile anastomoz yapılmasının yararlı olacağına inanmaktayız.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.