143 Hastadaki 218 Bası Yarasının Cerrahi Tedavisi ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi (Bası Yaraları)

Zühtü Demir, Kubilay Özdil, Sibel Demir, Hıfzı Velidedeoğlu, Selim Çelebioğlu

Özet


Bası yaraları özellikle spinal kord travmalı hastalar ile uzun dönem yatarak tedavi görenn yaşlı hastalarda görülmektedir.Yüzeyel lezyonlar (Evre I, II) genellikle lokal yara bakımı ile iyileşebilirlerken, ileri evredeki (evre III, IV) lezyonlarda cerrahi tedavi gerekmektedir.Çeşitli fleplerin bası yaralarının tedavisinde önemli katkılarının olmasına rağmen, yine de tedavide zorluklarla karşılaşılmaktadır.Bu çalışmada 1996-2001 yılları arasında cerrahi tedavileri yapılan 143 hastadaki 218 bası yarasının sonuçları risk faktörleri, lokalizasyon, kullanılan metod, komplikasyonlar ve rekurrens açısından literatür ile karşılaştırılarak değerlendirildi.Hastaların 92'si erkek 51 'i bayandı.Spinal kord yaralanması en sık görülen risk faktörüydü (%76). Anatomik dağılım; 88 sakral, 76 iskial, 50 trokanter ve 4 diğer bölgeler şeklindeydi.Tedavide en çok tercih ettiğimiz yöntemler ; sakral bası yaralarında bölgesel fasyakutan flepler, iskial bası yaralarında posterior uyluk ve tensor fasya lata fleplaeri,trokanterik bası yaralarında ise lateral uyluk ve tensor fasya lata flepleriydi.Ayrıca fizik tedavi ve Rehabilitasyon Klinikleri hastaların preoperatif ve postoperatif rehabilitasyon ve eğitim programlarını yönlendirdiler. Sütur hattında ayrılma (%9) en sık karşılaşılan komplikasyondu.Rekürrens oranı %21 'idi ve literatürdeki veriler ile uyumluydu.Sonuç olarak elde ettiğimiz veriler bası yaralı hastalarda iyi bir ön hazırlık ve cerrahi tedavi ile bu hasta grubunda iyi ve sürekliliği olan sonuçların alınabileceğini göstermektedir.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.