Baş-Boyun Bölgesi Epidermoid Kanserlerinin Tedavisinde Boyun Diseksiyonlarının Yeri, Kriterleri: 5 yıllık Deneyim

Özlem Karataş-Silistreli, Meltem Ayhan, Meltem Kılıç, Metin Görgü, Yücel Öztan, Nejdet Şişman

Özet


Baş-boyun bölgesinde yerleşen epidermoid kanserlerin tedavisinde amaç primer odağın ve varsa lokal ve uzak metastazların ortadan kaldırılmasıdır.Lokal metastazların giderilmesinde cerrahi yöntem olarak boyun diseksiyonları kullanılmaktadır.Kliniğimizde temmuz 1996-Temmuz 2001 tarihleri arasındaki 5 yıllık periyodda baş-boyun yerleşimli epidermoid kanserlerin tedavisi amacıyla 77 hastaya primer tümör eksizyonu yanında boyun diseksiyonu uygulanmıştır.Hastaların preoperatif dönemdeki evrelemeleri ve postoperatif patolojik tanılarına bakıldığında primer tümörün boyutu arttıkça, diferansiasyon derecesi azaldıkça boyun lenf bezlerine metastaz yapma oranının attığı görülmüştür. Alt dudak tümörü olan 54 hastada boyna en çok metastaz komissur yerleşimli tümörlerde olmuştur. Boyunda metastaz olan hastalarda nüks daha yüksek oranda görülmüş ve bu hastaların 3 yıllık yaşam oranları boyun metastazı olmayanlardan daha düşük olmuştur.Ayrıca boyunda preoperatif dönemde lenfadenopati (LAP) saptanmayan, diğer kriterler (tümör boyutu, diferansiasyon derecesi,alt dudak tümörlerinde tümörün yeri, hastanın uzun süreli tedaviye uyumu) gözönüne alınarak boyun diseksiyonu yapılan hastaların %25'inde lenf bezi metastazı bulunmuştur.En sık rastlanan komplikasyon sütür ayrılması olarak belirlenmiştir.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.