Kimyasal Madde Yanıkları

Güzin-yeşim Özgenel Ege, Ramazan Kahveci, Selçuk Akın, Serhat Özbek, Mesut Özcan

Özet


Bu klinik çalışmada 1992-2002 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Yanık Merkezinde yatarak tedavi edilen 13 kimyasal yanık olgusu ile ilgili deneyimlerimiz sunulmaktadır. Olgular, yaş, cinsiyet,etyolojik faktörler,kimyasal yanık etkeni, yanık yüzey alanı, hastanede kalış süresi ve tercih edilen tedavi yöntemleri dikkate alınarak incelendi.13 olgunun tamamı erkek olup yaş ortalaması 26.4 (5-51) idi. Kimyasal yanıklarda etyolojik faktörler 12 olguda iş kazaları ve 1 olguda ev kazasıydı.Olgularımızın ortalama kimyasal yanık yüzey alanı %26 (3-33) idi. Karşılaşılan kimyasal yanık etkenleri, 4 olguda sülfirik asit, 1 olguda hidroklorik asit, 3 olguda organik bileşik, 3 olguda sülfofosforik asit, 1 olguda hidrojen peroksit ve 1 olguda sıvı alüminyum olarak tespit edildi.Olgularımızın ortalama hastanede kalış süreleri 26 gün (1-130) idi. 10 olguda,tanjansiyel eksizyon ve kısmi kalınlıkta deri grefti uygulandı.3 olgu, lokal yara bakımı ile tedavi edildi.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.