Sünnette Dartos Fasyası Korunmalı Mı ?

Osman Latifoğlu, Alper Sarı, Reha Yavuzer, Serhan Tuncer

Özet


Sünnet, ülkemizde ve dünyada erkeklere en sık uygulanan cerrahi müdahaledir. Glansı kaplayan sünnet derisinin fazla bulunan kısmının cerrahi eksizyonu ile ilgili pek çok teknik bulunmaktadır.Cerrahi işlemin zor olmamasına rağmen sünnet sonrası genel komplikasyon oranı % 0.1- % 35 arasındadır.Bu çalışmada dartos fasyasını koruyan bir sünnet tekniği avantajları ile anlatılmaktadır.Geçtiğimiz 7 yıl içerisinde yaşları 3 ay - 7 yaş olan 63 erkek çocuk sünnet edilmiştir.Takip süresi 4 ay ile 6 yıl arası olup, ortalama 3.1 yıldır.Bu teknikle ameliyat edilen olgularda, erken postoperatif dönemde penis distalinde bir dolgunluk kalmakla birlikte bir vakada oluşan hematom dışında herhangi bir komplikasyon görülmemiştir.Olgularda estetik anlamda sonuçlar mükemmel; kalan sünnet derisi ve penis derisinin hareketliliği yeterli olmaktadır. Penisin anatomik bütünlüğü içerisinde önemli bir tabaka olan dartos fasyasının, sünnet sırasında eksize edilen sünnet derisi içerisindeki kısmının da korunması gerektiği kanısındayız.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.