Kanser Genetiği Penceresinden Ailesel Malign Melanomaya Bakış

Ahmet Dursun, Eksal Kargı, Mübin Hoşnuter, Orhan Babucçu, Necat İmirzalıoğlu

Özet


Bir hücredeki genetik değişikliğin klonal büyümeye neden olduğu ve sonucunda kansere yol açtığı bilinmektedir.Son yıllarda iki tür gendeki değişikliğin kanser mekanizmalarından sorumlu olduğu anlaşılmıştır.Birinci gen türü onkogenler,ikinci gen türü de tümör süpresör genlerdir.Bu yazıda, nadir görülmekle beraber mortalitesi yüksek olan malign melanoma,ailesel kanser genetiği açısından değerlendirilmiştir.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.