Akrilik Plak Yardımıyla Greftsiz Ankyloglossia : Olgu Sunumu

Mübin Hoşnuter, Zekeriya Tosun, Adem Özkan, Sadık Şentürk, Nedim Savacı

Özet


Ankyloglossia dilin ağız tabanına yapışık olması ya da aradaki bağın normalden daha kısa olması halini anlatan bir terimdir.Bu durum dil hareketlerini ve dilin fonksiyonlarını engelleyerek emme güçlüğü, meme başı yaraları, erken sütten kesilme ve hatta konuşma bozukluğu gibi önemli problemlere yol açabilmektedir.Erken tanı ve minör bir cerrahi girişimle kolayca tedavi edilebilen ankyloglossia olgularında, çocukların genellikle 0-1 yaş döneminde olması nedeniyle postoperatif bakım problemleriyle karşılaşılmaktadır.Bunlar arasında enfeksiyon, greft maserasyonu ve sekonder yapışıklıklar sayılabilir. Bu yazıda dilin ağız tabanına tam yapışık olduğu ankyloglossia vakalarında tedaviyi ve postoperatif bakımı kolaylaştırmak, buna ek olarak sekonder komplikasyonları en aza indirmek amacıyla özel olarak planlanmış bir akrilik plak tanıtılmakta ve kullanım sonuçları bir olgu üzerinde tartışılmaktadır.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.