Cutis Verticis Gyrata

Ertuğrul Özmen, Sabri Acartürk, Yalçın Kaya

Özet


20 yaşında bir erkek hastada gördüğümüz ve cerrahi yöntem ile tedavi ettiğimiz bir cutis verticis gyrata olgusu sunuldu. Hastanın klinik muayenesinde ve laboratuvar araştırmalarında etyolojiye neden teşkil edecek etken bulunamadı. Ancak hastanın futbol oynaması ve alnı ile topa vurmalarından doğan travmaların etyolojik bir etken olabileceği düşünüldü. Hastaya genel anestezi altında, frontal face lifting'in bir codifikasyonu jeklinde çalışılarak, alın derisi altındaki fibrotik dokunun eksizyonu şeklinde ameliyat planlandı. Fibrotik dokunun eksizyonundan sonra alındaki foldlar düzeldi ve derinin fazlası deri-saçlı deri sınırından enine yönde 4 cm genişliğinde kesilerek çıkartıldı. Ameliyat sonrası dönemde alın derisi elastik bandaj ile sarıldı, erken veya geç komplikasyon görülmedi.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.