İLERİ EVRE BAŞ-BOYUN TÜMÖRLERİMİZİN RETROSPEKTİF ANALİZİ

Aysin Karasoy, Uğur Tosun, İlkay Hüthüt, Kemal Uğurlu, Soner Tatlıdede, İsmail Kuran, Öznur Aksakal, Lütfü Baş

Özet


Ülkemiz koşullarında koruyucu hekimlik, erken tanı ve tedavi hizmetleri pek çok basamakta aksamaktadır. Bu duruma eğitim düzeyinin düşüklüğü de eklendiğinde erken evrede tümörler yakalanamamaktadır. Kliniğimize başvuran tümör olgularının büyük çoğunluğunu ileri evre tümörler oluşturmaktadır. Bu olgularda uygulanan agresif cerrahi tedavi de çoğu zaman hastalığın olumsuz prognozunu etkileyememektedir.

Kliniğimiz arşivi retrospektif olarak incelendiğinde 66 adet ileri evre (evre 3 ve 4) baş boyun bölgesi yerleşimli tümör olgusunun tedavi edildiği saptanmıştır. Bunların 27'si alt dudak, 10 adedi boyunda nüks, 5'i maksilla 4'ü mandibula yerleşimlidir. 16'sı evre 3, 50'si evre 4 tür. Patoloji raporlarına ulaşılabilen 43 olgunun 38'inde (%88) yassı epitel hücreli karsinoma (SCC), 3 ünde (%6) adeno ca , 1'inde bazal yassı epitel hücreli karsinoma (BSCC, 1'inde malign melanoma (MM) tümör tipi olarak belirlenmiştir. Olgularımızın 55'ine boyun diseksiyonu uygulanmış 8'inde lenf nodu metastazı saptanmıştır. Olguların tümü cerrahi tedavi sonrası kemoterapi ve radyoterapi uygulamaları için onkoloji kliniğine yönlendirilmektedir. Hastaların büyük kısmı cerrahi sonrası tedavilerini aksatmaktadır. 20 hasta ile görüşülerek, cerrahi sonrası sağ kalım süreleri, operasyon sonrası hasta memnuniyeti sorgulanmıştır. 12 hasta hayattadır. Takip süresi 5-56 aydır. Postoperatif kemoterapi ve radyoterapi görmüşlerdir. Olguların 1'i hariç yaşam konforlarının iyi olduğunu ve operasyon sonuçlarından memnun olduklarını bildirmişlerdir.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.