KAS FLEBİ VE POLİPROPİLEN MESH İLE ONARIM UYGULADIĞIMIZ TAM KATLI GÖĞÜS DUVAR DEFEKTLİ OLGULARIMIZ

Soner Tatlıdede, Uğur Tosun, Ayşin Karasoy, Gürsel Turgut, İsmail Kuran, Murat Yaşaroğlu, Ilgaz Doğusoy, Hatice Coşkun

Özet


Göğüs duvarının tam katlı rezeksiyonlarını gerektiren tümörlerin büyük kısmını meme kanseri infiltrasyonları oluşturur. Thoraks duvarından kaynaklanan primer bağ dokusu tümörleri, akciğer kanserinin direkt yayılımı ve metastazları daha nadir nedenleri oluştururlar. Özellikle iskelet defektinin onarımı için geliştirilen sentetik materyaller ve lokal kas flebi imkanlarının ortaya konması göğüs cerrahlarına geniş rezeksiyon imkanını sağlamıştır. Çalışmaya 1997-2002 yılları arasında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği ile Siyami Ersek Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniklerinin birlikte yaptıkları göğüs duvarının onkolojik, postenfeksiyoz rezeksiyonları ve rekonstrüksiyon uygulanan 7 olgu değerlendirilmiştir. Vakaların 6'sı göğüs duvarına ait tümörlerin rezeksiyonu, biri enfeksiyon drenajı için yapılan torakotomi sonrası oluşan defekt nedeniyle opere edilmişlerdir. 1 hastaya bilateral latissimus dorsi kas, 3 hastaya ipsilateral latissimus dorsi kas, 2 hastaya ipsilateral latissimus dorsi kas deri, 1 hastaya pektoral kas ve fasyakutanöz transpozisyon flebi kullanılmıştır. 1 hastada marjinal flep nekrozu ve 1 hastada minimal greft kaybı dışında yara iyileşmesi sorunu olmadı. Tüm hastalarda postoperatif dönemde solunum fonksiyonları yeterli olarak değerlendirildi. 1 hasta postoperatif 10. ayda nüks nedeniyle kaybedildi. Göğüs duvar rekonstrüksiyonu solunum fonksiyonunun ve derin hayati organların korunmasını birlikte amaçlayan komplike bir operasyondur.Bu ameliyatlarda kompleks rezeksiyon ve onarımların göğüs cerrahı ve plastik cerrahın işbirliği ile yapılması başarı şansını arttırır.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.