YAĞ ENJEKSİYONU İLE VÜCUT KONTUR DEFORMİTELERİNİN DÜZELTİLMESİ

Ufuk Bilkay, Cenk Tokat, Cüneyt Özek, Mehmet Alper, Ecmel Songür, Arman Çağdaş

Özet


1994-2003 yılları arasındaki 9 yıllık periyotta vücut konturlarında; travma sonrası skarlar, hemifasiyal atrofi, akne skarları, Liposuction sonrasında oluşan deri depresyonları gibi deformiteler nedeniyle kliniğimize başvuran 211 hastaya yağ enjeksiyonu metodu ile tedavi uygulanmıştır. 188 hasta genel anestezi, 23 hasta topikal EMLA (Emla Cream W/2 Tegaderm(5mg)) uygulaması ile opere edilmişlerdir. Karın, pubis, kalça, gluteal bölge, uyluk, ve dizlerin iç bölgeleri yağ dokusu için uygun özellikler taşıyan donör saha olarak tercih edilmiştir. Rutin kontrollerde, antibiyotik ve analjezik-antiinflamatuar tedavi dışında özellikli bir bakım uygulanmamıştır. 211 hastanın 28'inde ödem, ve hematom gibi komplikasyonlar gözlendi. Belirgin hematom görülen 4 hastada drenaj yapıldı. Hiç bir hastada enfeksiyona rastlanmadı. 140 hastada 2. seans , 43 hastada 3. seans yağ enjeksiyonu 6 aylık aralıklarla uygulandı. Hastaların büyük çoğunluğunda elde edilen sonuçlar estetik açıdan istenilen düzelmeyi sağladı.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.