DİYABETİK AYAK YARA BAKIMINDA YENİLİKLER

Betül Gözel Ulusal, Metin Görgü, Meltem Ayhan, Özlem Karataş Silistreli, Necdet Sişman, Yücel Öztan

Özet


Diabetik hastada ayak, komplikasyonların doğal hedefidir ve hastalara çok iyi bakım yapılmazsa, amputasyonla sonuçlanabilir. Etkin hasta bakımı için başta hastanın ekibin en önemli parçası olduğunu kabul ederek, diğer uzmanlıklarla işbirliği yapmak ve yeni tedavi teknolojilerini kullanmak gerekir. Bu yayında diabetik hastaya yaklaşımla ilgili genel bilgiler ve son yeniliklerin klinikte ilerlemeye katkıları özetlenerek sunulmuştur. Bu ilerlemeler komplikasyonları önleyebilir ve hatta hastalığın şifasını sağlar.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.