İÇ KORTEKS İLİAK FLEP İLE MANDİBULA REKONSTRÜKSİYONU: VAKA TAKDİMİ

Mustafa Akyürek, Tunç Şafak, Abdullah Keçik

Özet


İliak flep mandibula rekonstrüksiyonunda bir çok avantaj sunmasına karşın, konvansiyonal flep diseksiyonunda bikortikal kemik alınmasına bağlı olarak bazı dezavantajların ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu dezavantajlar, donör alan kontur deformitesi ve asimetrisi, abdominal fasya zayıflığı / fıtık görülmesi, ve kemik segmentin kalın olabilmesidir. Bölünmüş iç korteks iliak flep diseksiyon tekniği ile bu dezavantajlardan büyük ölçüde kaçınılabilinir. Flebi besleyen damarların kemiğin iç yüzünde seyretmesinden dolayı flep dolaşımında problem yaşanmazken, dış korteksin yerinde bırakılması donör alan morbiditesini oldukça azaltır. Ameloblastomaya bağlı mandibuler kitle ile başvuran bir hastada bölünmüş iç korteks iliak flep ile mandibula rekonstrüksiyonu gerçekleştirildi. Çok iyi bir estetik ve fonksiyonel sonuç elde edildi. Uygun olgularda bu yöntemin uygulanmasının iyi sonuçlar vereceği inancındayız.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.