BİYO-GENİŞLEMİŞ BİLOBE PLATYSMA KAS-DERİ FLEPLERİ İLE ALT DUDAK VE AĞIZ TABANI REKONSTRÜKSİYONU

Aydan Ay, Ahmet Aytekin, Oygar Aytekin

Özet


Alt dudak kanserlerinin rekonstrüksiyonu plastik cerrahideki en karmaşık uygulama alanlarından biridir. Pekçok alt dudak kayıplarında lokal flepler kullanılmakla birlikte, geniş kayıplar için uzak ve serbest flepler bildirilmiştir. Başarılı bir rekonstrüksiyon için, eksize edilen dokuların tüm bileşenlerinin yerine konması ve işlev gören bir ağız sfinkterin oluşturulması gereklidir.


Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.