Medial Dermoglandüler Pedikül Vertikal Skar Tekniği ile Redüksiyon Mammoplasti (Vertikal Skar Redüksiyon Mammoplasti)

Zühtü Demir, Serkan Sayılkan, Sebat Karamürsel, İlker Üsçetin, Hıfzı Velidedeoğlu, Selim Çelebioğlu

Özet


Redüksiyon mamoplasti ameliyatlarının hedefleri, memeyi uygun boyutta küçültüp, simetrik ve genç meme görünümü elde ederken, bunu minimal ve gizlenebilen skar ile yapmak ve elde edilen sonucun uzun süreli olmasını sağlamak şeklinde sıralanabilir. Bunlardan ilk iki parametre birçok meme küçültme tekniği ile sağlanabilirken vertikal skar mammoplasti tekniği inframammarial hattaki horizontal skarı elimine ederek total skar uzunluğundaki azalmayı sağlar. Bununla birlikte klasik vertikal skar mammoplasti yöntemi, kendine özgü bir takım dezavantajlarının olmasından dolayı çok geniş bir uygulama alanı bulamamıştır. Bazı cerrahlar ise yöntemin sadece küçük memelerde kullanılabileceğine inanmaktadırlar. Klinimizde, Kasım 1999-Aralık 2002 yıllarda medial dermoglandüler pedikül, vertikal skar yöntemini kullanarak 23 hastada toplam 46 redüksiyon mammoplasti ameliyatı yaptık. Rezeke edilen ortalama doku ağırlığı 780 gr ve ortalama nipple transpozisyon mesafesi 9.5 cm'di. Bu teknikle inframammarial skar elimine edilip total skar uzunluğu önemli ölçüde azaltılırken medial dermoglandüler pedikül kullanımı ile nipple-areola yeni yerine güvenle ve kolaylıkla transpoze edilip bütün hastalarda duyu da korunmuştur.: Ortalama 2 yıllık takibimizde elde edilen sonuçlar tatmin edici bulundu. Medial dermoglandüler pedikül kullanılarak yapılan vertikal skar mammoplasti tekniğinin güvenli, kolay uygulanabilir, kısa ameliyat süreli, bir yöntem olduğu ve küçük memelerle birlikte daha büyük memelerin küçültülmesinde de kullanılabilecek bir teknik olduğunu düşünüyoruz.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.