Diyabetik Ayak Perfüzyon Değerlendirilmesi ve Cerrahi Sonuçlara Etkisi

Tayfun Türkaslan, Muzaffer Altındaş

Özet


Amaç: Diyabetik ayak yarası bulunan olguların alt ekstremitelerinde, perfüzyon ve iskemi derecesinin belirlenmesi. Gereç ve Yöntem: Mart 2000 ve Ağustos 2000 tarihleri arasında diyabetik ayak yarası bulunan 15 olgunun, 27 alt ekstremitesi, A.B.I. (ayak bileği kol indeksi), S.I. (Saturasyon indeksi), Sesta-M.I.B.I perfüzyon sintigrafisi ve nabız parametreleri kullanılarak değerlendirildi. Olgular, kendi içinde dört gruba ayrıldı. İstatistiksel karşılaştırma 'çift taraflı eşlenmemiş student's-t testi' kullanılarak yapıldı. Bulgular: Ayak yarası bulunan olguların sintigrafik perfüzyonu, yara bulunmayan ayaklara göre daha fazla bulunmuştur.. (P 0,05) Nöropatik yara grubunda S.I. değeri, nöropatik olmayan gruba göre daha yüksek bulundu. Diğer parametrelerin karşılaştırılmasında anlamlı bir fark gözlenmedi. Sonuç: Sintigrafik yöntemler kullanılarak, ayak perfüzyonu ve kanlanması hakkında direkt nicel ve görsel veriler elde edilebilir. Nöropratik yaralarda S.I. değerinin yüksek çıkması, A-V şantların bu olgularda daha çok etkilendiğini göstermektedir. Yara bulunan ayağın perfüzyonun daha yüksek olması iyileşme potansiyellerinden kaynaklanan, reaktif hiperemiye ve bölgesel kanlanma artışına bağlanabilir.

Tam Metin:

PDF PostScript


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.