Negatif Basınçlı Pansuman Uygulaması

Abdullah Etöz, Güzin Yeşim Özgenel, Mesut Özcan

Özet


Vakum terapisi, diabetik ya da vasküler disfonksiyonun mevcut olduğu problemli yaraların tedavisinde iyileşmenin hızlandırılması ve enfeksiyonun azaltılması amacıyla uygulanan alternatif bir tedavi yöntemidir. Bu çalışmada, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniğinde, negatif basınçlı pansuman tedavisi uygulanan, yaşları 23 ile 77 arasında değişen (ortalama 67,7) 2 kadın ve 8 erekek olmak üzere toplam 10 olgu sunuldu. Etyolojik faktör, olguların 2'sinde bası yarası ve diğerlerinde ise diabet idi. Tüm yara alanları, cerrahi debridmanı takiben 125 ile 150 mm Hg arasında değişen negatif basınç içeren aspiratör sistemine bağlı kapalı pansumana alındı. Aspiratör basınçları devamlı negatif basınçta tutulup 48 saatte bir pansumanlar açılarak yara alanı ölçümleri yapıldı. Bu ölçümlerin sonucunda tedavi öncesi ve sonrası yara yüzeylerinde %8 ile 27,2 oranları arasında değişen küçülme tespit edildi. Ek olarak, tüm olgularda yarada belirgin bir granülasyon oluşumu ve kontraksiyonda artış gözlendi. Sonuç olarak tedavisi zahmetli, uzun zaman alan ve kimi zaman iyileşme saptanmayan kronik yaraların tedavisinde, negatif basınçlı pansuman cerrahi girişim öncesi bir ara tedavi seçeneği olabilir.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.