Dudak ve Damak Yarığı Bulunan Olgularda Postoperatif Beslenme Şeması

Doğan Tuncalı, Ayşe Yüksel Barutçu, Nurten Yavuz, Ahmet Terzioğlu, Gürcan Aslan

Özet


Bu çalışma, dudak ve damak yarığı onarımından sonra uygulanan semalardaki belirsizliklere açıklık getirmek, merkezlerin tecrübelerinden yararlanmak ve belirgin uygulamaların olup olmadığını öğrenmeyi amaçlamaktadır. 48 merkeze birer soru formu yollandı. Form, dudak ve damak yarığı bulunan hastalara postoperatif dönemde belli beslenme rejimlerini ve meme/biberona başlama ve uygulama sürelerini sorgulamaktaydı. 21 merkezden (%43,8) toplam 24 form geldi. Üç merkezden (%15), bilginin daha çok cevabı veren cerrahın tercihleri olarak kabul edilmesi gerektiği yönünde eleştiriler gelirken diğer 17 merkezde (%85) ise net uygulama şemalarının olduğu görüldü. Rejimlere veya meme/biberona geçiş sürelerinin geniş bir zaman dilimine yayıldığı tespit edildi. Damak yarıklı hastalara; berrak sıvılar, süt, sıvı gıdalar, yumuşak ve katı gıdalara başlama sürelerinin sırasıyla ortalama 11 saat, 2 gün, 3 gün, 12 gün ve 33 gün olduğu görüldü. 19 merkez dudak yarıklı hastalara, ortalama 22,5 gün civarında meme/biberonla beslenmeye izin verirken, 4 merkezin bunu önermediği tespit edildi. Dudak ve damak yarığı hastalarına ayrı ayrı birer merkezin ilk saat içerisinde rejime veya biberona başladığı öğrenildi. Merkezlerde, rejime veya meme/biberona başlama sürelerinde oldukça konservatif davranıldığı görülmektedir. Konservatif bir şemanın doğru ya da yanlış olduğu yönündeki her yorum hatalıdır. Farklılıkların eğitim, kişisel tecrübe, alışkanlıklar ve komplikasyon çekincelerine bağlı olabileceği düşünülmüştür.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.