Dorsal Teknik İle El Bilek Artrodezi Uygulamalarımız

Atakan Aydın, Murat Topalan, Türker Özkan, Metin Erer, Ali Mezdeği, Gülnur Öztürk

Özet


Radyokarpal eklemin travma, artrit, tümör sonucu destrüksiyonu nedeniyle bozulmuş olan stabilitesini sağlamak veya elde paralizisi olan hastalarda elbileğini hareket ettiren fonksiyone tendonların motor gücünden yararlanmak için uygulanan elbileği artrodezi, her el cerrahının bilmesi gereken klasik bir ameliyat şeklidir. Kliniğimizde 1996-2003 yılları arasında dorsal girişimli klasik teknikle 17 erkek, 11 bayan 28 hastaya toplam 29 bilek artrodezi uygulanmıştır. Cerrahi teknik olarak dorsal yaklaşımı ve krista iliakadan alınan kortikokanselöz kemik grefti ile birlikte K teliyle fiksasyonunu tercih etmekteyiz. Hastaların ameliyat anındaki yaşları 14-62 arasında olup ortalama yaş 28'dir. Hastaların takip süreleri 5-82 ay arasında değişmektedir. Elbileği artrodezi uyguladığımız 28 hastadaki patoloji, 1 olguda elbileğinidestrükte etmiştümör, 5 olguda obstetrik/serebral paralizi, 6 olguda iskemik kontraktür sonrası elbileğinde 90 derecede gelişmiş kontraktür, 4 elektrik yanıklı hastada ve 2 travma olgusunda elbileğinde stabilite kaybı, 2 olguda eski sorunlu skafoid kırık, 5 olguda romatoid artrit, 2 olguda travmatik brakial pleksus lezyonu, 1 olguda eski yetersiz artrodez uygulamasıdır. Radyolojik olarak ossifikasyon ortalama 8-12 haftada oluşmaktadır. 3 olgumuzda postoperatif hematom, 4 olgumuzda 3. parmakta ekstansiyon kısıtlılığı 2 olgumuzda da kemik greftlerinde patolojik fraktür komplikasyonları oluşmuştur. El bileği artrodezi; gelişmiş implant artroplastilerine rağmen elin rekonstrüksiyonunda halen önemini ve güncelliğini koruyan cerrahi bir yöntemdir.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.