Kompozit Doku Allotransplantasyonunda İmmünolojik Faktörler Temelinde Preklinik Çalışmalar ve Hayvan Modelleri

Betül Gözel Ulusal, Ali Engin Ulusal, Şükrü Yazar, Li-Man Hung, Fu Chan Wei

Özet


Günümüzde kompozit doku allogreftlerinin klinik uygulaması kronik rejeksiyon ve yaşam boyu devam etmesi zorunlu olan immünosupresyonun yol açtığı belirgin sistemik toksisite nedeniyle sınırlanmaktadır. Donöre spesifik tolerans durumu, akut ve karonik rejeksiyon riskini ve immünosupresyon gerekliliğini ortadan kaldırır. Kompozit doku transplantasyonu üzerine olan son araştırmalar, rejeksiyon mekanizmalarını anlamaya ve donöre spesifik toleransın indüklenmesine yoğunlaşmıştır. Bu derlemede küçük ve büyük hayvan modellerindeki deneysel araştırmalar temelinde geliştirilmiş tolerans stratejileri, bu araştırmalar doğrultusundaki son gelişmeler ve klinik uygulamalar için umut veren sonuçlar sunulmuştur.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.