"Flow-Through" Arteriyalize Venöz Serbest Sural Sinir Grefti

Doğan Tuncalı, Serdar Görkem, Ünzile Balcı Akbuğa, Ahmet Terzioğlu, Gürcan Aslan

Özet


Üst ekstremitenin kombine büyük arter ve sinir defektlerinde, her iki vital yapının onarılması en iyi rekonstrüksiyon seçeneğidir. Bu amaçla bir çok yöntem tarif edilmiştir. Sinir defektlerinin uzun olması, konvansiyonel sinir grefti onarımlarının başarısını oldukça azaltmektadır. Bu nedenle pediküllü bir sinir greftinin kullanılması oldukça avantajlı gibi görünmektedir. Biz kliniğimizde, üst ekstremite yaralanması sonucunda hem ulnar arter, hem de ulnar sinirde uzun defekti olan bir hastaya "flow-through" arteriyalize venöz serbest sural sinir grefti uyguladık. İpsilateral bacaktan, vena safena parva ve sural sinir, "en bloc" olarak alındı ve ters çevrilerek defektlere yerleştirildi. Arter defekti yaklaşık 11 cm, sinirdefekti ise yaklaşık 9 cm. uzunluğundaydı. Postoperatifdeönemde herhangi bir sorunla karşılaşılmadı. Arteriyalize venöz serbest sural sinir grefti uygulaması, hem arter hem de sinir rekonstrüksiyonuna imkan vermesi nedeniyle üst veya alt ekstremite kombine yaralanmalarında kullanılabilmsei, uzun defektlerin tedavisinde vaskülerize bir sinir grefti kullanılabilmesine imkan vermesi, göreceli olarak donör saha diseksiyonunun kolay olması ve ihtiyaç duyulursa her iki üst ekstremiteyi ilgilendiren defektlerin bile rekonstrüksiyonuna yetecek kadar uzunlukta donör sinir elde etme imkanı vermesi gibi avantajları nedeniyle klinikte başarıyla uygulanabilecek, güvenilir ve kolay bir yöntemdir.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.