Dev Bazal Hücreli Karsinoma

Orhan Babucçu, Mübin Hoşnuter, Eksal Kargı, Berfu Babucçu, Banu Gündoğan, Gülçin Aykanat

Özet


Mevcut DeğilOnline ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.