Kraniyel Deformitelerin Düzeltilmesinde Fonksiyonel ve Estetik Yaklaşım

Yücel Erk, Emin Mavili, Kemal Benli

Özet


Kraniyofasiyel cerrahi kraniyel ve fasiyel deformitelerin düzeltilmesine yönelik tekniklerden oluşan bir disiplindir. Bu türde formiteleri olan hastaların ameliyat öncesi değerlendirilmesi, ameliyatları, ameliyat sonrası izlemleri, bir ekip çalışmasını gerektirir. Bu ekip Plastik Cerrah, Nöroşirurjiyen, Ortodontist, Radyolog, Pediatrist, Genetikçi, Oftalmolog, KBB uzmanı ve Psikiyatristin katılımları ile oluşturulur. HacettepeHastanelerinde 1989-1992 yıllarında kafa kubbesinde doğmalık şekil bozukluğu olan 4 olguya kraniyofasiyel cerrahi teknikleri ile rekonstrüksiyon uygulanmıştır. Bu olgular 2 trigonosefali, 1 paryetal ensefalosel ile komplike turrisefali ve 1 brakisefaliden oluşmuştur. Hastaların hepsinde şekil bozukluğu gösteren kemikler çıkarılmış, uygulanan çeşitli osteotomilerle istenilen şekil verildikten sonra, tekrar kafa kubbesinin oluşturulmasında kullanılmışlardır. Hastalar ameliyat öncesi ve sonrası dönemlerde, konvensiyonel radyoloji, sefalometrik çalışmalar, aksiyel ve kronal CT ve MRI ile değerlendirilmişlerdir. Hastaların izlemlerinde komplikasyon gözlenmemiştir.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.