Akut Yanıkların Erken Tanjansiyel Eksizyonunda Ciltaltı Epinefrin Kullanımı

Ersin Ülkür, Cengiz Açıkel, Özge Ergün, Bahattin Çeliköz, Sibel Poçan

Özet


Yanık eksizyonunu sınırlayan en önemli faktör yanıklı alandan ve greft donor alanlarından olan kanamadır. Cilt altı epinefrin infiltrasyonu yanık cerrahisinde intraoperatif kan kaybını azaltıcı bir yöntem olarak kullanılmakta ve değişik sonuçlar bildirilmektedir. Bu prospektif klinik çalışmada, cilt altı epinefrin infıltrasyonunun erken tanjansiyel eksizyon ve greftlemeye bağlı kan kaybını azaltmadaki etkinliği değerlendirildi. Nisan 2000 ve Ekim 2003 arasında, erken tanjansiyel eksizyon uygulanan 30 akut sanıklı hasta (26 erkek, 4 kadın, ortalama yaş 25,8) çalışmaya dahil edildi. Epinefrin infıltrasyon grubunda (n=20), 1/500 000 konsantrasyonda epinefrin içeren serum fizyolojik solüsyonu gövde, uyluk, kol, veya saçlı deri yerleşimli yanık alanlarına veya greft donor alanlarına, her % 1' lik vücut yüzey alanı için lml/kg olacak şekilde, cilt altı infiltre edildi. On hasta kontrol grubu olarak kullanıldı. Epinefrin infiltrasyon grubunda, kan kaybında % 25' lik ve verilen kan miktarında %48' lik bir azalma ve ameliyat süresinde %12,3' lük bir artış saptandı. Epinefrin infiltrasyonuna bağlı kayda değer bir komplikasyon izlenmedi. Ciltaltı epinefrin infiltrasyonunun erken tanjansiyel eksizyon ve greftlemeye bağlı kan kayıplarını azaltmada güvenli ve etkin bir yöntem olduğu sonucuna varıldı.
Anahtar Kelimeler: Yanık cerrahisi, erken tanjansiyel eksizyon, kan kaybı, Epinefrin hidroklorür.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.